دسته تلسکوپی فلزی ۳ متری

طول: 3 متر
جنس: آهنی
قطعات تلسکوپی: 2 قطعه