تکنیک پتینه رنگ‌برداری :

 

این تکنیک توسط غلطک رنگ طرحدار یا ابزار پتینه اجرا می‌شود. اما با این تفاوت که این بار ابزارپتینه یا غلطک طرحدار رنگ اضافی روی دیوار را به خود جذب می‌کنند. ابتدا دیوار مورد نظر را آماده کرده و رنگی را با قلم مو یا غلطک رنگ به صورت نیمه رقیق بر روی دیوار بکشید. حالا ابزار پتینه یا غلطک طرحدار را به دیوار خیس به صورت ضربه‌ای بزنید. به این ترتیب رنگ از روی دیوار برداشته شد و همزمان با انتقال رنگ، نقش ابزارپتینه یا غلطک طرحدار روی دیوار باقی می‌ماند.

واژگان کلیدی: [غلطک رنگ ، ابزار پتینه ، پتینه کاری ، طرح چوب ،شابلون ، ورق طلا ، کهنه کاری ، غلطک طرحدار ]