دسته تلسکوپی فلزی ۲/۵ متری

طول: 2.5 متر
جنس: آهنی
قطعات تلسکوپی: 2 قطعه