دسته آلومینیومی ۳ متری

طول: 3 متر
جنس: آلومینیومی
قطعات تلسکوپی: 2 قطعه